មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្អើលរត់ប្រសាចនៅថៃ...អត់ដឹងមានរឿងអី!!!

មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្អើលរត់ប្រសាចនៅថៃ...អត់ដឹងមានរឿងអី!!!
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្អើលរត់ប្រសាចនៅថៃ...អត់ដឹងមានរឿងអី!!!
Published on 12/11/2017
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្អើលរត់ប្រសាចនៅថៃ...អត់ដឹងមានរឿងអី!!!

Comments

Ot deng rerng ey kom post 😅😅😅😂😂😂😂😂 admin
Le tha lee Minho tov thai
Rot ot klas dul jun knea
Man???
Haat pran te neong... Rot doch ke tov..... Lol
W happpened?
The make the zombie movie
EXO zombie
Je shoot movie te
ការរត់ប្រណាំងគ្នា
Mean rerng ey ?
Ke jol tov merl Exo Korean perform!!
Ke open ouy jol tov merl Exo Korean perform at Siam Paragon Thailand
គឺកណ្តឹងផ្សា លោតប្រកាសអាសន្ន
may be they are crazy
Maybe fan's exo because today Exo performance in BKK
ផលិតស្ព៍រទេដឹង
merl rerng te
Slab herz
Oun Meanick
maybe ke shoot movie te dg
ក្រុមតារាចំរៀងកូរ៉េ មក ថៃ ខ្ញំក៏នៅទីនិងដែរ តែរមិនរត់ដូចគេទេ
hasha
Exo
EXO Korea came...
មូលហេតុអ្វីរត់
EXO ==''
Lyly Eng
EXO :#
ធ្វើដូចមិនដែលឃើញ តារា ខ្ញុំក៏នៅហ្នឹងដែរ
ថតកុង
គេថតស្បត្ត៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដឹង ។
Exo is so famous !
ធ្វើអោយភយ័ព្រោះនៅថៃធ្លាប់បាក់អាគារ៍
តារាចំរៀងកូរ៉េមកច្រៀងនៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ជនជាតិថៃភាគច្រើនអាត្មានិយមភាសាសរបស់ខ្លួន តែយុវវ័យថៃភាគច្រើននិយមតារាចំរៀងកូរ៉េ ទោះពួកគេស្តាប់ភាសាកូរ៉េមិនបានក៏ដោយ(វង្វេងនិងសម្រស់កូរ៉េ)
EXO
They are Exo-L
Exo
ke run marathon.
មានរឿងអីនឹង?
Maratong running
I think they running from khmer rouge lol
មានរឿងអីនឹង?ប្រាក់ផង់
គេលេងបិទពួន
មិនមែនពួកគាត់មិនដែរឃើញនោៈទេគឺពួកគេស្រលាញ់សិល្បៈនិងលើកទឹកចិត្តសិល្បៈដោយមិនប្រកាន់ពូជសាស្រ្តៗ
Infected zombie
เปนอะไรกัน
เป็นอะไรกัน
What happen?
ke tov merl EXO mor

Suggested videos