ករណីរំលោភសំលាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃ !!

ករណីរំលោភសំលាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃ !!
ករណីរំលោភសំលាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃ !!
frog loy lol
Published on 11/24/2017
ករណីរំលោភសំលាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃ !!

Comments

ចេះទៅធ្វើបាបគ្នាកើតដែរ :D
So pity
LOL!!!!
Lol sahav nas
loy mane kong keb fuke knea loy friand
Kong kep ey ning avey kor sahav mles?
Wow no work for this people except the frog referee or what .?
Shits
Oh man it's sad. ...
Typical male species😥
មានដែរ
ដល់ក៏ចេះតាមានម៉ងហាៗ!!!ហា!!!ៗ
គ្នាមិនទាន់អស់ចិត្តផង ទៅធ្វេីបាបគ្នា ៕
Loy mes pu
SunBath Twenny-One Ky Nan
😳😳😳
ចេះមានចឹងដែរ
យ៉ាប់ហ្មង ស្មានតែអីគេ
Lord the male frog is the killer rapper lol.
Tver dol t'nak ng yey leng Jenh mg
អានេះរំលោភហើយសម្លាប់ចោល!!
អានិងសមតែប្រលាក់ទឹកអំបិល ស្អើអោយកនរៀមក្លែមទេ ហើយមីញីក៏ដូចគ្នា
Ot ka nga tver te ey bong bros
តាមចាប់ដាក់គុកមូយជីវិត
សូម្បីតែសត្វក៏ចេះរំលោភសំលាប់ដែរ
Bad action
ស្លាប់ក្រោមបង្គង
អាអ្នកថតនិងអាអ្នកវ៉ៃឆ្កួតអត់ដឹងអី
សត្វឱបគ្នាក្នុងក្ដីអាណិតផងក៏មិនដឹង ទៅធ្វើបាបគ្នា។
ចេះតែទៅរួច
ចេះតែមានម៉ង!
ពិតជាព្រៃផ្សៃមែនហើយ!!!!
ហេតុអីមិនប្តឹងបូលិស អោយចាប់ គិននាំគ្នា
វៃគេវិញ ខុសច្បាប់ណា
dot9
Nak investigate
ចាប់វាឱ្យជាប់យកវាទៅសួរចំលើយ ជាមួយស្រាថ្នាំម្តង និង បំពង់វា
oy knear sok srol klas ort ban mg :)
អូ...ករណីឃាតកម្មរំលោភសំលាប់មានផុសតាងគ្របគ្រាន់
គួតែដាក់ទោសប្រហាជីវិត ទើបសមនឹងទង្វើដែរប្រប្រិត
ពួកនេះចង្រៃណាស់!
សុំបីតែសត្វសោះរំលោបហេីយសំលាបទៀត
យកវាទៅប្រហាជីវិតចោលទៅ ! ឃោឃៅណាស់ !
កុំអោយខាត យកទៅអាំងទាំងអស់ទៅ
Pit chea kampea man!
ព្រៃផ្សៃណាស់ ចាប់វាដាក់គុកទៅ
Very cruel and sick frog.
ប្តឹងប៉ូលីសទៅបង
ពិតជាប្រសព្វរកពាក្យនិយាយមែន
យកទៅសួរចំឡើយ.ជាមួយស្រាថ្នាំភ្លាមនៅ..!!
we should not eat the animal
they all love and to live,too
ករណីរំលោភហើយសំលាប់
វាខ្លាចមីញីមានថ្មីនឹង

Suggested videos