ជំលោះតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ

ជំលោះតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ
ជំលោះតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ
mok drew
Published on 11/24/2017
ជំលោះតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ

Comments

ah chma
អត់ចេះខ្មាស់គេ
អ្នកលក់សំដីបែបនេះច្បាស់សុីអំបិលហើយ!
Mok pi klun ey sos ..nov yuk mok post tet
គាត់លក់អ្វី ទៅ
អ្នកលក់ស្អីសំដីអាក្រក់ម៉្លេះ?
មិនចេះខ្មាសគេសេាះ ៕ អ្នកលក់សំដីបែបអោយសុីអាចម័ ។
ហាងនៅម្តុំណាជួយប្រាប់ផង ខ្លាចថ្ងៃណាទៅចំ ?
Sometimes when we are busy we can forgot that we have promised with someone I know
គ្រាន់តែប៉ុននិងក៏ទាស់គ្នាដែរលោកអើយ
អ្នកលក់សំដីចឹងស្រុកខ្មែរមានច្រើនណាស់
អ្នកលក់ក៍ណាស់ដែរ បើគ្នានិយាយអីចឹងហើយនៅជេរគេទៀត។ លើកក្រោយបើគេក្រ មកយកបិទតូបទៅផ្ទះទៅ
យាប់មែនអ្នកលក់អើយ
អ្នកកក់បែបនេះសូមកុំអោយជួប
គេអ្នកមានពេលវេលាគេមានតម្លៃចឹងហេីយ😪ស្អប់បំផុតចាំបាច់ជេរតាមfbអីតិចក៏fb វាមិនខុសពីដេីរស្រាតទេ
បើអ្នកកក់មិនប្រាកដពេលមកយកអាចតេប្រាប់បានហើបើអ្នកលក់ចាំយូរក៏អាចតេសួរបញ្ជាក់បានដូចគ្នាមិនមែនសមយ័ផ្ញើសំបុត្រឯណាឈ្លោះគ្នាអត់ប្រយោជន៌ទេ(ខឹងខុស ខឹងខូច ខឹងខាត)
Why?
Drew
អ្នកលក់សំដីដូចអាចម៏
សូមភាគីម្ខាងទៀតចេញមកប្រាប់តាមfacebook បង្ហាយទីតាំងអ្នកលក់ឲគេបានដឹងផង
ចាំបិទហាងដើរលេងទៅ
They are very creasy, these khmer !!!!
nak lok j ke mon neng

Suggested videos

Popular tags