ការបង្ហាញក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខមដល់សិស្សដែលចង់រៀន

ការបង្ហាញក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខមដល់សិស្សដែលចង់រៀន
ការបង្ហាញក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខមដល់សិស្សដែលចង់រៀន
nov rean
Published on 11/19/2017
ការបង្ហាញក្បាច់គុនយុទ្ធក្រមខមដល់សិស្សដែលចង់រៀន

Comments

ឡើងលើសាយវៀនទៅបងធ្វើចឹងខ្មាស់ប្រទេសគេ
វាយបានល្អ ប៉ុន្តែទៅវាយនៅប្រទេសថៃចាញ់តែរហូត
ក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងប៉ុន្តែភាគច្រើនឃើញតែសំដែងអត់ឃើញមានសង្វៀនវៃមែនទែនផង
nov na vinh nhom jong rean del
បើមានvideoបង្ហាញពីការហាត់ចឹងទាំងប្រហែលល្អ សូមផុសជាvideo ហាត់បែបនិងពីដំបូងដល់ចប់បានទេ
Hat nov na?
That is real cambodian kick boxing 1 century
information about Yutkrom Khorm call to 012959909
ខមកើតមកពឹពាក្យបំព្រួញនៃពាក្យខ្មេរ នាសម័យអង្គរដែលក្លាយមកជាខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះ។ ខតំណាងអោយពាក្យខេឬខែហើយមតំណាងអេាយពាក្យមេឬម៉ែសព្វថ្ងៃនេះ
មិនអន់ទេគាត់ន សូមសួអាចសំសាក់ធ្វីដៃបានអត់
គាំទ្រ
where is club i want to leant
ខ្ញំុចង់ហាត់កាពារខ្លួន នៅពេលខ្ញំុមេីល Video រួច វាគឺក្បាច់គុណខ្មែរ ល្អមែន។
Rean nov tov?
ខ្ញុំចង់ហាត់ដែរនៅឯណា
Jong rean nas but ot deg nv na
មានបង្រៀននៅណាបង
ពូជខ្មែរយេីងគឺមិនអន់ទេខ្ញុំសូមសរសេីរ
Nob na
I really like it so much..but I have a problem with my knee
ញុំចង់ហាតដែ
ទីតាំងនៅឯណា សុំរៀនផង
Where?
ber luy lerng ler sngvin tov kom nov chkeng chkang khmas ke nas
ក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងចឹង...
ចង់ហាត់ដែរ
ជួយគាំទ្រផង
មើលអត់ចូលភ្នែក
Very good
កំជៀរតាបាវកំឆាវមនុស្សឆួ្កត
Hello if I want to study.i can to study where?
Nob na
I like it
មានច្រីេនលីេសនឹងទេបង
តើគេបង្ហាត់នៅកន្លែងណា ?មានលេខទូរស័ព្ទទេ ?
ក្បាច់អាដែៗចេះតែប៉ុននឹងអី
May i have your phone number please, coz i don't know where you are training. Hope you will reply me. Thanks!
Where provinces? Siem reap have ?
I want too.
I think lady and man khmer must learn this .
where to learn ? who know ?
Good
Good
good
នេះគ្រាន់តែជាការសំដែងទេ មែនទែនគេមិនឱយវៃលេងៗទេ
อยู่ที่ไหนเนียผมขอไปเรียนด้วยครับ
!!
Good
ចង់ហាត់ែដល
hahahaha

Suggested videos

Popular tags